2023/03/27

The One Camp#1 Thai

||25-26 มีนาคม 2566 II 📌ไอยราจัดงานสัมมนา THE ONE CAMP รุ่นที่ 1 (ไทย)
ปลุกไฟ เติมพลัง สานสายสัมพันธ์ 2 วัน 1 คืน ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก
………………………..
เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2566 #บอสไอยรา ดร.กัมปนาท บุญราศรี และผอ.เมย์ลดา บุญราศรี และคณะวิทยากรไอยรา ได้จัดงานสัมมนาหลักสูตร The One Camp รุ่นที่ 1 สำหรับนักธุรกิจไอยราในประเทศไทย 2 วัน 1 คืน ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก

The One Camp เป็นงานสัมมนาฮอต เน้นการเรียนรู้ สร้างสายสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียว พร้อมปลุกไฟ สร้างฝัน การตื่นรู้ โฟกัสเป้าหมายตนเองและทีม และขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน   เติบโตไปด้วยกัน เป็นทีมเดียวกัน คือ ไอยราทีม 

Share :