2023/03/21

กฎระเบียบข้อปฎิบัติและบทลงโทษการทำตลาดออนไลน์

📌ประกาศสำคัญ📌

เรื่อง กฎระเบียบข้อปฏิบัติและบทลงโทษการทำการตลาดออนไลน์

ประกาศฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566

#PR_AIYARA#กฎระเบียบข้อบังคับ#การตลาดออนไลน์

Share :