International Innovation Award 2019

ผลิตภัณฑ์แคชชูวี่ รับรางวัล สุดยอดนวัตกรรมระดับนานาชาติ จากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Enterprise Asia ประเทศสิงคโปร์