2020/10/08

AIYARA CSR ฉะเชิงเทรา
ณ รร.บ้านหนองขาหยั่ง จ.ฉะเชิงเทรา

8 ต.ค. 63 II  #ไอยราแพลนเน็ต กิจกรรม “พี่ให้ – น้องรับ” AIYARA CSR   นำทีมโดย ดร.กัมปนาท – ผอ.เมย์ลดา บุญราศรี อ.ชาญวิทย์ เมธาชัยวุฒิ คณะนักธุรกิจไอยรา พนักงาน ร่วมใจส่งมอบคุณค่าสู่สังคม เราทุกคนสุขใจ ณ รร.บ้านหนองขาหยั่ง จ.ฉะเชิงเทรา   “เยาวชน คือ อนาคตของชาติ” โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

ในครั้งนี้เราจะไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับการให้ความรู้น้องๆเรื่องการป้องกันโรคติดต่อ โควิด-19 และดูแลเรื่องการซ่อมแซมห้องสมุด โรงอาหาร และห้องน้ำ เพราะเก่ามาก โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนขยายโอกาส คือรวมระหว่างเด็กเล็กไปจนถึง ม.3 เพื่อให้โรงเรียนได้งบประมาณด้านสถานที่มากขึ้น แต่เด็กๆก็ยังคงมีฐานะยากจนมากๆ พ่อแม่ส่วนใหญ่รับจ้างทำเกษตรกรรม มีจำนวนเด็ก 354 คนแต่ที่ไปร่วมกิจกรรมจะมี 109 คน

#AIYARA_CSR #ไอยราแพลนเน็ต

Share :