2018/02/17

AIYARA สนับสนุนมูลนิธิ CCF  จัดกิจกรรม CSR เพื่อเด็กยากไร้ รร.ดงดินแดง ลพบุรี

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 #ไอยราแพลนเน็ต นำทัพโดย ดร.กัมปนาท บุญราศรี ผอ.เมย์ลดา บุญราศรี ผอ.นิกร ดุกสุกแก้ว และคณะนักธุรกิจสโมสรสิบล้าน นักธุรกิจไอยรา รวมทั้งพนักงาน ได้จัดกิจกรรม CSR ร่วมกับมูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชนในพระบรมราชุปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีใน “โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อน้องผู้ยากไร้” ณ โรงเรียนดงดินแดง จ.ลพบุรี

นอกจากนี้ #บอสไอยรา ได้บริจาคปัจจัย จำนวน 200,000 บาทแล้ว คณะชาวไอยราแพลนเน็ตยังได้ร่วมกิจกรรมกับน้องๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทาสีโรงเรียน ปลูกผัก จัดทำสื่อการเรียนการสอน ฯลฯ รวมถึงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ CCF ครู นักเรียน ไอยราแพลนเน็ต ยึดมั่นและมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าสู่สังคม ภายใต้ การใส่ใจ แบ่งปัน เติบโตร่วมกัน

We Care We Share We Grow

Share :