2020/10/02

ไอยราแพลนเน็ต ส่งมอบคุณค่าสู่สังคม กับกิจกรรม AIYARACSR รร.บ้านเขาไคร อ.ควนกาหลง จ.สตูล

ไอยราแพลนเน็ต นำโดย อ.ชาญวิทย์ เมธาชัยวุฒิ ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคม Aiyara CSR ส่งมอบคุณค่าสู่สังคม มอบทุนการศึกษา ให้กับน้องๆ รร.บ้านเขาไคร อ.ควนกาหลง จ.สตูล

Share :