2019/09/17

ไอยราแพลนเน็ต จัดกิจกรรม AIYARA CSR ร่วมกับมูลนิธิ CCFณ รร. บ้านเหล่าคำ จ.อุบลราชธานี

เมื่อวันที่  17 กันยายน  #AiyaraCSR นำโดย ดร.กัมปนาท บุญราศรี ผอ.เมย์ลดา บุญราศรี และพี่ๆ จิตอาสาไอยรา พนักงานไอยรา ได้เดินทางลงพื้นที่ จัดกิจกรรมโครงการ Aiyara Give is Gain “ยิ่งให้ ยิ่งได้รับ” ณ รร.บ้านเหล่าคำ จ.อุบลราชธานี ร่วมกับมูลนิธิ CCF เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาให้กับน้องๆ โดย #ไอยราแพลนเน็ต ได้มอบทุนให้ทางโรงเรียน 250,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ใหักับโรงเรียนและปูกระเบื้องอาคารเพิ่มเติม ไอยรา แพลนเน็ต ดำเนินงานภายใต้ปณิธาน “มุ่งสร้างคุณค่าสู่สังคม”

Share :