2019/10/07

ไอยราแพลนเน็ต จัดกิจกรรม CSR ณ รร.หนองขี้เห็น จ.สระแก้ว

เมื่อวันที่ 7 ตค.62 #ไอยราแพลนเน็ต นำโดย ดร.กัมปนาท บุญราศรี CEO AIYARA อ.ชาญวิทย์ เมธาชัยวุฒิ รองประธานฯ ผอ.เมย์ลดา บุญราศรี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป และนักธุรกิจไอยรา พนักงาน ร่วมทำกิจกรรม AiyaraCSR ณ รร.หนองขี้เห็น จ.สระแก้ว

โดยสนับสนุนมูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชน มอบทุนปัจจัย จำนวน 200,000 บาท เพื่อปรับปรุงอาคารโรงอาหาร ให้ถูกสุขลักษณะ ปรับปรุงอาคารห้องน้ำ ฯลฯ นอกจากนี้ยังร่วมทำกิจกรรมแบ่งปันความสุขกับเด็กๆ และเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ 168 คน

ไอยราแพลนเน็ต มุ่งมั่นสร้างคุณค่าสู่สังคม สร้างแบรนด์สีขาว ที่มุ่งเน้นหลักการ “ถูกต้อง คุณค่า ยั่งยืน”

We Care We Share We Grow

พบกันครั้งต่อไป ในพื้นที่ภาคกลาง เดือนธันวาคม 2562

PR_AIYARA #AiyaraCSR #CCF

Share :