2018/12/01

ไอยราแพลนเน็ต จัดกิจกรรม CSR รร . บ้านหนองผักแว่น จ.สระแก้ว

(1 ธค.61) บริษัทไอยรา แพลนเน็ต จำกัด ร่วมด้วยมูลนิธิ CCF ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารจังหวัดสระแก้ว” ให้กับน้องๆ ณ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น อำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้ว บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน

งานนี้นอกจากจะเป็นการสร้างความสุขให้กับเด็กๆ แล้วยังเป็นการได้พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆให้กับเด็กในโรงเรียนอีกด้วย

ไอยราแพลนเน็ต ได้จัดกิจกรรมส่งมอบคุณค่า ณ โรงเรียนต่างๆ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2561
และในวันที่ 12 มกราคม 2562 #ไอยราแพลนเน็ต ได้จัดกิจกรรม CSR ครั้งที่ 5 ณ จ.เชียงใหม่

Share :