ภารกิจ#บอสไอยรา แจกผ้าห่มนักเรียน 6 โรงเรียน รวม 1,984 ผืน

ภารกิจส่งมอบแจกผ้าห่ม    โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙  มีนักเรียนทั้งหมด 365 คน

ภารกิจส่งมอบแจกผ้าห่ม โรงเรียนบ้านห้วยศาลา  มีนักเรียนทั้งหมด 195 คน

ส่งมอบแจกผ้าห่ม   #โรงเรียนกมลเรียม-สุโกศล (บ้านผาใต้)   มีนักเรียนทั้งหมด 152 คน

ส่งมอบแจกผ้าห่ม #โรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม มีนักเรียนทั้งหมด 431 คน

ส่งมอบแจกผ้าห่ม #โรงเรียนตชด.ศีกษานารีอนุสรณ์3 มีนักเรียนทั้งหมด 155 คน

ส่งมอบแจกผ้าห่ม #โรงเรียนบ้านสุขฤทัย มีนักเรียนทั้งหมด 561 คน

ภาพจัดเตรียม แพ็คผ้าห่ม และรถขบวนจัดส่งมอบผ้าห่ม 6 โรงเรียน

Share :