PRODUCTS INSIGHTS รู้ลึก…รู้จริง

21.11.64 #ไอยราแพลนเน็ต ได้จัดกิจกรรม Products Insights รู้ลึก…รู้จริง

กับการเจาะลึกผลิตภัณฑ์ใหม่ไอยรา 5 รายการ ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น แบบคนพิเศษๆๆๆ ต้อนรับพี่ๆ นักธุรกิจไอยรา ด้วยการชิมอิมมูเฮิร์บ น้ำขิงกระชายเข้มข้น หอม สดชื่นในจิบแรก และฟังความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยทีมวิทยากรการตลาดไอยรา ส่งท้ายความรู้ในคลาส โดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ ดร.กัมปนาท บุญราศรี #บอสไอยรา มาแบ่งปันวิสัยทัศน์ทิศทางการตลาดออนไลน์ในอนาคต

PR_AIYARA #ProductsInsights

Share :