G2G มืออาชีพสร้างมืออาชีพ

🔥G2G – หลักสูตรสร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ 🔥

เมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายน 2566 #ไอยราแพลนเน็ต และ คณะนักธุรกิจสโมสรสิบล้าน ได้จัดหลักสูตร Go to Grow (G2G) สร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ รุ่นที่ 3 หลักสูตรคุณภาพที่สร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ ความรู้จากประสบการณ์จริง ของผู้สำเร็จจริง โดยพี่ๆ นักธุรกิจไอยราคลับสิบล้าน

#PR_AIYARA#G2G#ไอยราแพลนเน็ต

Share :