ไอยราบุก TIKTOK

ไอยราแพลนเน็ต บุกตลาดแพลตฟอร์ม TIKTOK

วานนี้ (12.06.66) ไอยราแพลนเน็ต บุกตลาด TIKTOK โดยจัดงานสัมมนา TIKTOK marketing สอนโดยวิทยากรมืออาชีพ อ.เชียง กัดไม่ปล่อย (คุณวศิน พรวิจิตรจินดา) เพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนานักธุรกิจและองค์กรไอยรา เข้าสู่การตลาดออนไลน์เต็มรูปแบบ  นำทัพการเรียนรู้ โดย #บอสไอยรา ดร.กัมปนาท บุญราศรี  ประธานกรรมการบริหาร อาจจารย์ชาญวิทย์ เมธาชัยวุฒิ รองประธานกรรมการบริหาร คุณเมย์ลดา บุญราศี  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป  โดย ในโอกาสนี้ถือเป็นฤกษ์ดีในการ  #Kickoff ศูนย์การเรียนรู้การตลาดออนไลน์ #AigitalBiZ (AGB) อีกด้วย

ไอยราแพลนเน็ต ยังคงมุ่งมั่นในการยกระดับและพัฒนานักธุรกิจให้เป็นมืออาชีพ โดยมีแนวคิดใน  “สร้างออนไลน์มืออาชีพโดยออนไลน์มืออาชีพ” ผ่านการเรียนรู้ #AigitalBiz (AGB) ศูนย์เรียนรู้การตลาดออนไลน์  #ไอยราแพลนเน็ต  

Share :