2022/05/04

ประกาศสำคัญ

สินค้าที่โดนทำลายบรรจุภัณฑ์ (กรีด QR CODE) ติด QR CODE ปลอม และขายต่ำกว่าราคาที่บริษัทฯ กำหนด  ให้สันนิษฐานว่าเป็นสินค้า “ของปลอม”

หากบริโภคแล้ว เกิดผลข้างเคียงใดๆและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี เนื่องจากผลิตภัณฑ์ได้โดนกรีดทำลายบรรจุภัณฑ์

บริษัทฯ ขอแนะนำ ให้ลูกค้าทุกท่าน ซื้อผลิตภัณฑ์ของแท้ กับนักธุรกิจไอยราแพลนเน็ตที่ถูกต้องเท่านั้น 

Share :