2021/09/18

คเณศจตุรถี 2564

ไอยราแพลนเน็ต ได้จัดงานคเณศจตุรถี 2564 #ไอยราแพลนเน็ต

โดยมี ดร.กัมปนาท – คุณเมย์ลดา บุญราศรี อ.ชาญวิทย์ เมธาชัยวุฒิ คณะผู้บริหาร และพนักงาน (บางส่วน) เข้าร่วมพิธี

Share :