Aiyara PLANET
ข่าวสารและกิจกรรม
Aiyara Planet

10ปี ไอยราแพลนเน็ต ก้าวสู่ทศวรรษที่มั่นคง

Aiyara Planet

FITME Season 4

เรียงลำดับ

บริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกจำหน่ายผลิตภัณฑ์

การยืนยันตัวตน KYC ในการสมัครสมาชิกไอยรา

ประกาศสำคัญ

ช่องทางการนำส่งเอกสารการประกอบการสมัครสมาชิกไอยรา

นักธุรกิจไอยราแพลนเน็ต
แสดงบัตร - ออกใบเสร็จ

ผลิตภัณฑ์ AIMMURA - X
ล็อตใหม่มี QR code รอบกล่อง

สมาชิกไอยราแพลนเน็ต ชาวต่างชาติ
มีอักษรรหัสสมาชิก NCX โปรดส่งพาสปอร์ตเพื่อยืนยันตัวตน

อัตราค่าบริการ การจัดส่งสินค้าใหม่

ปัญหาเกี่ยวกับการโฆษณาเกินจริงของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

ระวังการซื้อสินค้าปลอมจากเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ โดยไม่ได้รับการประกันความปลอดภัย

Do & Don't
ในการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือธุรกิจไอยรา

การสร้างเพจ, ตั้งชื่อ และการสร้างโปรไฟล์
ในเพจ Facebook หรือสื่อใดๆ ในโซเชียลมีเดีย

การโอ้อวดสรรพคุณสินค้าเกินจริงของนักธุรกิจ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับทางบริษัทฯ

ระเบียบข้อบังคับในการขายผลิตภัณฑ์
และบทลงโทษในกรณีทำผิดกฎระเบียบข้อบังคับ 

Products Insights 
รู้ลึก...รู้จริง

งานเสวนาสุขภาพ

คเณศจตุรถี 2564

ระเบียบข้อบังคับการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การตลาด และบทลงโทษในกรณีทำผิดกฎระเบียบข้อบังคับ

ผลิตภัณฑ์เอมมูร่า โอ ล็อตใหม่ มี QR CODE รอบกล่อง

บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด 2102/1 อาคารไอยเรศวร ซ.ลาดพร้าว 84 ถ.ลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310 ประเทศไทย
CALL CENTER :+66 (0) 2026 3555
FAX : +66 (0) 2514 3944
E-MAIL : info@aiyara.co.th
ติดตามไอยราแพลนเน็ตผ่านโซเชียล