AIMMURA 19 คืออะไร?

AIMMURA 19 คืออะไร?

ผู้บริโภค มั่นใจ เชื่อมั่น ไว้วางใจได้ 

 • มีงานวิจัยรองรับ
 • มีสิทธิบัตรโลก
 • มีผู้ใช้ เห็นผลลัพธ์จริง
 • เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์เอมมูร่า ที่ผู้บริโภคให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจมากว่า 10 ปี
 • ของแท้ #ไอยราแพลนเน็ต ลิขสิทธิ์จำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว 

คำแนะนำในการรับประทาน

 • ดูแลสุขภาพทั่วไป  : 
  1-2 แคปซูล ก่อนอาหารเช้า-เย็น
 • ดูแลสุขภาพเร่งด่วน เสริมภูมิคุ้มกัน :
  1-2 แคปซูล ก่อนอาหาร เช้า-เที่ยง-เย็น

Share :