6 ความต่าง ของ AIFACAD

6 ความต่าง ของ AIFACAD

1. ผลิตภัณฑ์งานวิจัยจากทีมวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
2. อยู่ระหว่างการทดสอบของผลิตภัณฑ์ทาง Clinical Trail
3. มีการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์
4. มีการใช้เทคโนโลยี Encapsulation
5. เป็นสารอาหารธรรมชาติ มีงานวิจัยชัดเจน
6. สารสกัดขมิ้นชัน ได้รับการจดทะเบียนเป็น Tumeric Extract

Share :