รู้หรือไม่? เซซามินใน 1 แคปซูล = งาดำ 5000 เม็ด

รู้หรือไม่?
เซซามินใน 1 แคปซูล
= งาดำ 5,000 เม็ด
………………….
ข้อมูลจากนักวิจัย โดย ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ ได้เปรียบเทียบสารเซซามินที่สกัดจากงาดำ 1 แคปซูล ในผลิตภัณฑ์ AIMMURA – 19 สูตรล่าสุด เทียบเท่ากับปริมาณเซซามินในงาดำ ถึง 5,000 เม็ด

AIMMURA-19 เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ล่าสุด พัฒนาต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ตระกูล AIMMURA โดยการรวมพลังสารสกัดธรรมชาติเด่น 2 สารสำคัญ ได้แก่ สารสกัด SESAMIN จากงาดำ และสารสกัด EGCG จากชาเขียว ได้กลายเป็นสูตรอาหารที่ทรงพลังและทันต่อสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน ที่ผู้คนเลี่ยงไม่ได้กับสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

AIMMURA – 19 มุ่งเน้นคุณประโยชน์หลัก ที่มีคุณสมบัติ Double Lock & High Protection เพื่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีกว่า มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน โดยการส่งเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายให้ทำงานอย่างสมดุล เมื่อเรามีภูมิคุ้มกันดี สุขภาพก็จะดีด้วย
 
วันนี้…เราสามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวที่รักให้มีภูมิคุ้มกันแข็งแรง ได้ด้วยวิธีการง่ายๆ กับผลิตภัณฑ์งานวิจัย AIMMURA – 19   เพียงทาน วันละ 2 แคปซูล ก่อนอาหาร  เราก็สามารถดูแลสุขภาพของเราและคนที่เรารักได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสุขภาพที่แข็งแรงในทุกๆ วัน

** 10X นักวิจัยใช้การเปรียบเทียบสารเซซามีน จากสูตรพื้นฐาน Aimmura-O


📌ชมคลิป

#AiyaraWellness ร่วมสร้างสังคม อยู่ดี มีสุข

#ไอยราแพลนเน็ต #Aimmura19

Share :