HOW TO  ดูแลสุขภาพอย่างไรในภาวะวิกฤติโควิด-19

HOW TO  ดูแลสุขภาพอย่างไรในภาวะวิกฤติโควิด-19

1.เลือกรับข่าวสาร ข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้

  • เลือกเสพข่าวที่เชื่อถือได้

2.หมั่นดูแลตนเองและใส่ใจผู้อื่น

  • พักผ่อน ทานร้อน ช้อนส่วนตัว ล้างมือบ่อยๆ ให้กำลังใจกัน

3.ใส่ใจสุขภาพจิตของตนเอง

  • ลดความตึงเครียดด้วยการดูหนัง ฟังเพลง พูดคุยกันระหว่างวัน

4.สนใจข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริง

  • แบ่งปันข้อมูลให้ผู้อื่นได้รับรู้และป้องกันตัวเองได้อย่างถูกต้อง

Share :