2019/09/12

AIYARA CSR រួមជាមួយមូលនិធិសាលារៀនផាខ្វាងវិទ្យា ខេត្តឆៀងរាយ

วันที่ 12 กันยายน 2562 #ไอยราแพลนเน็ต ได้จัดกิจกรรม AIYARA CSR ร่วมกับมูลนิธิ CCF ส่งมอบทุนการศึกษา และทำกิจกรรมช่วยเหลือเด็กๆ รร.ผาขวางวิทยา จ.เชียงราย โดยมี อ.ชาญวิทย์ เมธาชัยวุฒิ รองประธานกรรมการบริหาร คณะผู้นำนักธุรกิจไอยรา เข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ ด้วยบรรยากาศอบอุ่น สนุกสนาน

ไอยรา แพลนเน็ต ยึดมั่นในการสร้างคุณค่าสู่สังคม ด้วยความใส่ใจ แบ่งปัน เติบโตร่วมกัน

We Care We Share We Grow

Share :