2020/01/18

អៃយ៉ារ៉ាផ្លែនេត បញ្ជូនគុណតម្លៃដល់ប្អូនៗ សាលារៀនវត្តរ៉ាសបាំរុង ខេត្តអយុទ្យា

កាលពីថ្ងៃទី 18 មករា 2020 #អាយ៉ារ៉ាផ្លែនេត ដឹកនាំដោយដុកទ័រកាំប៉ាណាត ប៊ុនរាស៊ី និងលោកគ្រូឆានវីទ មេថាឆៃវុទ ព្រមគណៈអ្នកជំនួញអៃយ៉ារ៉ា
បានចុះតាមតំបន់ធ្វើកម្មវិធី CSR  បញ្ជូនគុណតម្លៃដល់ប្អូនៗ សាលារៀនវត្តរ៉ាសបាំរុង ខេត្តព្រះនគររាជអយុទ្យា

#PR_AIYARA #AiyaraCSR #CCF #អៃយ៉ារ៉ាផ្លែនេត
បរិច្ចាគប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់សាលារៀនចំនួន 200,000 បាត ដើម្បីប្រើក្នុងការជួសជុលសាលារៀន ដូចតទៅនេះ
– ជួសជុលអាគាររៀន 6 បន្ទប់រៀន
– ជួសជុលបន្ទប់ទឹក 4 បន្ទប់
– ជួសជុលសួនក្មេងលែង
– ទិញឧបករណ៍កីឡា

ក្រៅពីនេះ ក្រុមហ៊ុន សូមថ្លែងអំណរគុណការចែករំលែកពីសប្បុរសជនដែលបានបរិច្ចាគដល់កុមារដូចខាងក្រោមៈ
1) អ្នកស្រីថៈណៈផាត់-លោកសុរៈភុន ឆាវស៊ូងនើន បរិច្ចាគកែវទឹក អោយប្អូនៗ ចំនួន 150 កែវ 
2) អ្នកស្រីវិឡៃវ៉ាន់ សិមម៉ា និងក្រុម PKT ប្រគល់ការ៉េម មហាឆៃ ចំនួន 1 ធុង
3) អ្នកស្រីវែន និងក្រុម FM104.5 ប្រគល់សៀវភៅកំណត់ហេតុប្រចាំថ្ងៃចំនួន 100 ក្បាល 
4) ក្រុមហ៊ុន សិរិកានគ្រុប ចាំកាត់ ទឹកដោះគោស្រស់ផាស់ជើរៃ 170 ដប

លើកក្រោយ ជួបគ្នាជាមួយសកម្មភាពល្អៗ #AiyaraCSR នៅខេត្ត.ស្តូ  ថ្ងៃទី 10 កុម្ភៈ 2020

Share :