2019/10/07

អៃយ៉ារ៉ាផ្លែនេត ចាត់បេសកកម្ម CSRនៅសាលារៀន ណងខីហេន ខេត្តស្រះកែវ

កាលពីថ្ងៃទី 7 តុលា 62 #អៃយ៉ារ៉ាផ្លែនេត ដឹកនាំដោយ ដុកទ័រ កាំបាណាត ប៊ុនរាស៊ី CEO AIYARA បរមគ្រូឆានវីទ មេថាឆៃវុទ្ធ
រងប្រធាន លោកស្រីប្រធាន មេឡាដា ប៊ុនរាស៊ី នាយកផ្នែកគ្រប់គ្រងទូទៅ និងអ្នកជំនួញអៃយ៉ារ៉ា បុគ្គលិក រួមធ្វើកម្មវិធី AiyaraCSR នៅ សាលារៀន ណងខីហេន ខេត្ត ស្រះកែវ

ដោយការគាំទ្រមូលនិធិ CCF ដើម្បីកុមារនិងយុវជន ជួនទឹកប្រាក់ ចំនួន  200,000 បាត ដើម្បីជួសជុលអាគាររោងអាហារអោយត្រឹមត្រូវតាមសុខអនាម័យ ជួសជុលបន្ទប់ទឹក ក្រៅពីនេះថែមទាំងធ្វើសកម្មភាពចែករំលែកសេខក្ដីសុខជាមួយក្មេងៗ និងលៀងអាហារពេលថ្ងៃត្រង់ប្អូនៗ 168 នាក់

អៃយ៉ារ៉ា ផ្លែនេត ផ្ដោតលើការសាងគុណតម្លៃជូនសង្គម សាងប្រេនពណ៌ស ផ្ដោតលើភាព “ត្រឹមត្រូវ គុណតម្លៃ គង់វង្ស “

We Care We Share We Grow

ជួនគ្នាវគ្គបន្ទាប់ នៅតំបន់ភាគកណ្ដាល ខែធ្នូ 2562

#PR_AIYARA #AiyaraCSR #CCF

Share :