2018/12/01

អៃយ៉ារ៉ាផ្លែនេត ចាត់កម្មវិធី CSRខេត្តស្រះកែវ នៅ សាលារៀនបានណងផាកវែន

ថ្ងៃទី (1 ធ្នូ 61) ក្រុមហ៊ុនអៃយ៉ារ៉ា ផ្លែនេត ចំកាត់ រួមដោយមូលនិធិ CCF
ក្នុងព្រះរាជឧបត្ថម្ភសម្ដេចព្រះថេបរាតរាជសុតា សយ៉ាមបរមរាជកុមារី
ចាត់គំរោង“អភិវឌ្ឍគុណភាពជីវិតដើម្បីការសិក្សារបស់កុមារនៅតំប៉នដាច់ស្រយាលខេត្តស្រះកែវ”
ដល់ប្អូនៗ នៅសាលារៀនបានណងផាកវែន

ខេត្តតាព្រះយ៉ាខេត្តស្រះកែវ បរិយាកាសពេញទៅដោយភាពកក់ក្ដៅនិងសប្បាយរីករាយ
ការងារនេះក្រៅពីការសាងសេចក្ដីសុខអោយដល់កុមារៗ ហើយថែមទាំងបានអភិវឌ្ឍនិងជួយផ្ដល់ភាពងាយស្រួលផ្សេងៗអោយដល់កុមារនៅសាលារៀនថែមទៀត
អស្ចារ្យតែម្ដងចា អៃយ៉ារ៉ាផ្លែនេត បានចាត់កម្មវិធីបញ្ជួនគុណតម្លៃ

នៅសាលារៀនផ្សេងៗក្រោមការមើលថែរបស់មូលនិធិ CCF ដើម្បីកុមារនិងយុវជន ក្នុងព្រះរាជឧបត្ថម្ភ សម្ដេចព្រះថេបរាតរាជសុតា ជាបន្ទាប់ពេញមួយឆ្នាំ 2561
ហើយនៅថ្ងៃទី 12 មករា 2562 #អៃយ៉ារ៉ាផ្លែនេត បានចាត់បេសកម្ម CSR លើកទី 5 នៅខេត្តឆៀងម៉ៃ

Share :