អៃយ៉ារ៉ា និងសកម្មភាព CSR ខេត្តឈៀងម៉ៃ ផ្តល់របស់ល្អដល់កុមារ សាលា BAN PHATTHANA TONNAM លេខ ៥

នៅថ្ងៃទី 12 ខែមករា ឆ្នាំ 2019 ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទិវាកុមារជាតិ លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Kampanat – នាយក Maylada Bunrasri បានចុះពិនិត្យតំបន់នេះ ដើម្បីចែករបស់ល្អដល់កុមារនៅសាលា Ban Pattana Ton Nam 5 ស្រុក Mae Wang ខេត្ត Mae Wang ខេត្ត Chiang Mai។ សកម្មភាពគឺជាគម្រោង CSR Aiyara Planet ។ ការ​ជួយ​ដល់​មូលនិធិ CCF នេះ​ត្រូវ​បាន​រៀបចំ​ឡើង​ជា​លើក​ទី​៥ ក្នុង​រយៈពេល​៤​លើក​កន្លង​មក​នេះ ។ បាន​ធ្វើ​សកម្មភាព​ល្អ​នៅ​ក្នុង​តំបន់​នៃ​ខេត្ត​លបបុរី ខេត្ត​សៅរ៍ ខេត្ត​បុរីរាម និង​ខេត្ត​ស្រះកែវ។

Share :