ហេតុផល AIMMURA-X ឈ្នះរង្វាន់គ្រងចិត្តអតិថិជនក្រុម HI-END មកយូរជាង 5 ឆ្នាំ

ប្រសិននិយាយដល់ Brand AIMMURA មនុស្សជាច្រើនគិតដល់ការស្រាវជ្រាវដើមកំណើតសារធាតុចម្រាញ់សេសាមីនពីល្ងខ្មៅ លទ្ធផលការស្រាវជ្រាវតែមួយរបស់ សាស្រ្តាចារ្យ ឌុកទ័រ Prachya Kongthaweelert 
ជាមួយនឹងលក្ខណៈនៃការវេចខ្ចប់របស់ផលិតផលក្នុងរូបរាងជាដបពណ៌បៃតង ដែលមានឈ្មោះថា AIMMURA-O (Original) ផលិតផលដែលលក់ដាច់ជាងគេក្នុងក្រុម AIHEALTH
របស់ #អៃយ៉ារ៉ាខេមបូឌា ដែលមានព័ត៌មានពីស្រាវជ្រាវនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទូរទស្សន៍ជាច្រើនឆ្នាំមុន
ហើយនៅតែជាផលិតផលលក់ដាច់បំផុតក្នុងក្រុមទីផ្សារផលិតផលសុខភាពសារធាតុចម្រាញ់សេសាមីនល្ងខ្មៅរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ

តែក្រៅពី AIMMURA-O រូបមន្តដើមហើយនោះ #អៃយ៉ារ៉ាខេមបូឌា នៅបានបង្កើតផលិតផល AIMMURA-X ផលិតផលអាហារបំប៉នសេសាមីនពីល្ងខ្មៅ
រូបមន្តប្រីមៀមមួយក្នុងក្រុមផលិតផលស៊េរី AIMMURA ដែបាន​ដាក់ Position របស់ Brand ដើម្បីបំពេញតម្រូវការក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់លំដាប់ HI-END ដែលត្រូវការផលិតផលគុណភាពខ្ពស់
ទុកប្រើថែទាំសុខភាពឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត

AIMMURA –X មាន​លក្ខណៈខុស​ប្លែកនិងលេចធ្លោ ជារូបមន្តប្រីមៀមដែលភាពពិសេសនៃសេសាមីនទ្វេ 20 ដង**
សាកសមសម្រាប់អតិថិជនលំដាប់ HI-END ដែលយកចិត្តទុកដាក់ពីសុខភាពនិងត្រូចការលទ្ធផលដែលច្បាស់លាស់ ទទួលបានគុណប្រយោជន៍ខ្ពស់បំផុតយ៉ាងពិតប្រាកដ
ដែលជាផលធ្វើឱ្យ AIMMURA-X ឈ្នះរង្វាន់គ្រងចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់អតិថិជនក្នុងក្រុម HI-END និងបង្កើតការនិយមជាខ្លាំងលក់ដាច់ខ្លាំងជាប់លំដាប់ថបថេនអស់រយៈពេលជាង 5 ឆ្នាំ
ចាប់តាំងពីផលិតផលចេញលក់នៅលើទីផ្សារ ទ្វេគុន ** 20 ដង អ្នកស្រាវជ្រាវបានប្រៀបធៀបសេសាមីនជាមួយនឹងផលិតផលរបស់អេមមូរ៉ាអូ**

ហេតុអ្វីបានជា​អញ្ចឹង…
5 ហេតុផល ដែលធ្វើឱ្យ AIMMURA-X ជាផលិតផលដែលបង្កើតទំនុកចិត្ត ជឿចិត្ត និងមោទនភាព
រហូតឈ្នះបេះដូងអតិថិជនក្រុម HI-END ជាបន្តបន្ទាប់និងអស់រយៈពេលជាង 5 ឆ្នាំ
 

1.ផលិតផល Aimmura –X ជាផលិតផលប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនៃការស្រាវជ្រាវដំបូងគេសារធាតុចំរាញ់ចេញពីសេសាមីនតែមួយ ដែលមានកម្មសិទ្ធបញ្ញាទទួលស្គាល់ច្បាស់លាស់
 
2.ផលិតផល Aimmura – X ជាផលិតផលសារធាតុចំរាញ់ចេញពីសេសាមីនប្រែនតែមួយគត់ ដែលទទួលបានរង្វាន់ការច្នៃប្រឌិតអន្តរជាតិ International Innovation Award
ពីអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញ Aisia Enterprise  ក្នុងឆ្នាំ 2017

3.ផលិតផល Aimmura – X ជាផលិតផលដែលមានសេសាមីនទ្វេគុនដល់ទៅ 20 ដង**  #ខ្ពស់បំផុតលើទីផ្សារ ដើម្បីផ្តោតលើអត្ថប្រយោជន៍អតិបរមាក្នុងការថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ដើម្បីផ្តោតលើអត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់បំផុតក្នុងការថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ទទួលបានលទ្ធផលដែលល្អបំផុត ទ្វេគុន  ** 20 ដង នកស្រាវជ្រាវបានប្រៀបធៀបសេសាមីនជាមួយនឹងផលិតផលរបស់អេមមូរ៉ាអូ**


4.ផលិតផល Aimmura –X ជាផលិតផលដែលមានសុវត្ថិភាព ដោយសារធាតុចម្រាញ់ពីធម្មជាតិ រួមបញ្ចូលការស្រាវជ្រាវកម្រិតម៉ូលេគុល ដែលព្រមបញ្ជូនផលិតផលថែទាំសុខភាព
ដែលល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់

5.ផលិតផល AIMMURA-X ជាផលិតផលដែលបង្កើតការលក់ជាប់លំដាប់ទី 1 ក្នុងចំណោម 10** នៃប្រែន #អៃយ៉ារ៉ា បន្តមករហូតហើយនិងយូរជាង 5 ឆ្នាំ តាំងពីចាប់ផ្តើមចែកចាយរហូតដល់បច្ចុប្បន្ន ** ជាការប្រៀបធៀបនៃការលក់នៅក្នុងអង្គភាពអៃយ៉ារ៉ាតែប៉ុណ្ណោះ **

ទាំង 5 ហេតុផលខាងលើ វាជាសក្ខីភាពនៃភាពជឿជាក់ ទំនុកចិត្ត និងទុកចុត្ត ដែលអ្នកប្រើប្រាស់មានចំពោះផលិតផល AIMMURA-X តាំងពីកំប៉ុងដំបូងចេញលក់លើទីផ្សារសុខភាព
រហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះ ដែលបន្តឈ្នះបេះដូងអ្នកប្រើប្រាស់ក្រុម HI-END ដែលចង់បានផលិតផលសុខភាពការស្រាវជ្រាវដែលអាចបំពេញតម្រូវការនៃការថែទាំសុខភាពកម្រិតប្រីមៀមបានយ៉ាងពិតប្រាកដ សាកសមនឹងរហ័សនាមដែលហៅថា AIMMURA-X :  King of Sesamin Products 

Share :