អៃយ៉ារ៉ា 10 ឆ្នាំទសវត្សរ៍ដ៏គង់វង្ស ឈានទៅរកភាពមានបាន ជាមួយនឹងការច្នៃប្រឌិតនៃការស្រាវជ្រាវដែលលេចធ្លោ តែមួយ គំរូ "បណ្តាញលក់ផ្ទាល់ពណ៌ស អង្គភាពនៃការច្នៃប្រឌិត"

AIYARA PLANET

អែមម៉ូរា ណៃធីន

រូបមន្តថ្មីបំផុត បន្តលទ្ធផលការស្រាវជ្រាវសេសាមីនពីល្ងខ្មៅ រួមបញ្ចូលថាមពលច្នៃប្រឌិតការមើលថែទាំសុខភាព ដែលពោរពេញដោយថាមពលនឹងទាន់គ្រប់ស្ថានការណ៍ពីសារធាតុចម្រាញ់ សេសាមីនខ្ពស់ 10X**
រួមផ្សំសារធាតុចម្រាញ់ EGCG ក្នុងតែបៃតង រួមគុណប្រយោជន៍សារធាតុចម្រាញ់ក្បាលអង្ករសំរូប
និងម្សៅអង្ករម្លិះ រួមបញ្ចូលទៅជាផលិតផលអាហារបំប៉ន អ្វីដែលសំខាន់មានការស្រាវជ្រាវធានារ៉ាប់រងធ្វើអោយមានប្រសិទ្ធភាព លើសពីសារធាតុអាហារសាងបន្ថែមប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ

AIYARA PLANET

អែមម៉ូរា ណៃធីន

រូបមន្តថ្មីបំផុត បន្តលទ្ធផលការស្រាវជ្រាវសេសាមីនពីល្ងខ្មៅ រួមបញ្ចូលថាមពលច្នៃប្រឌិតការមើលថែទាំសុខភាព ដែលពោរពេញដោយថាមពលនឹងទាន់គ្រប់ស្ថានការណ៍ពីសារធាតុចម្រាញ់ សេសាមីនខ្ពស់ 10X**
រួមផ្សំសារធាតុចម្រាញ់ EGCG ក្នុងតែបៃតង រួមគុណប្រយោជន៍សារធាតុចម្រាញ់ក្បាលអង្ករសំរូប
និងម្សៅអង្ករម្លិះ រួមបញ្ចូលទៅជាផលិតផលអាហារបំប៉ន អ្វីដែលសំខាន់មានការស្រាវជ្រាវធានារ៉ាប់រងធ្វើអោយមានប្រសិទ្ធភាព លើសពីសារធាតុអាហារសាងបន្ថែមប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ

AIYARA PLANET

ប្រម៉ូសិនប្រចាំខែ

AIYARA PLANET

ផលិតផលលក់ដាច់

ផលិតផលអាហារបំប៉ន រួមគុណប្រយោជន៍សារធាតុអាហារ Super Food និងសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្ម 69 ប្រភេទ រួមបន្លែ ផ្លែឈើ សៈមុនផ្រៃ ខលឡាជេន ពីត្រី អាស៊ីតអាមីណូ វីតាមីន និងសារធាតុរ៉ែ

ដើម្បីសុខភាពនិងស្បែករលោងស្អាត បែបធម្មជាតិ

ផលិតផលអាហារបំប៉ន រួមគុណប្រយោជន៍សារធាតុអាហារ Super Food និងសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្ម 69 ប្រភេទ រួមបន្លែ ផ្លែឈើ សៈមុនផ្រៃ ខលឡាជេន ពីត្រី អាស៊ីតអាមីណូ វីតាមីន និងសារធាតុរ៉ែ

ដើម្បីសុខភាពនិងស្បែករលោងស្អាត បែបធម្មជាតិ

សារធាតុអាហារពីធម្មជាតិ មើលថែប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ ជាផលិតផលពីល្ងមិនមែនប្រេងល្ង ការស្រាវជ្រាវសេសាមីនច្បាប់ដើមដំបូងរបស់ថៃកម្មសិទ្ធបញ្ញាអន្តរជាតិ

សារធាតុអាហារពីធម្មជាតិ មើលថែប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ ជាផលិតផលពីល្ងមិនមែនប្រេងល្ង ការស្រាវជ្រាវសេសាមីនច្បាប់ដើមដំបូងរបស់ថៃកម្មសិទ្ធបញ្ញាអន្តរជាតិ

លេចធ្លោដោយសារធាតុខូអែនសាយខ្យូថេន បន្ថែមថាមពលក្នុងកោសិកាជួយស្តារបំប៉នកោសិកាផ្សេងៗ ធ្វើអោយ 1 ថ្ងៃរបស់អ្នកអាចប្រើរាងកាយបានយ៉ាងពេញកំលាំង ជួយអោយបេះដូងរឹងមាំ សម្រួលតុល្យភាពប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ ដើម្បីថែទាំសុខភាពដ៏ល្អ

លេចធ្លោដោយសារធាតុខូអែនសាយខ្យូថេន បន្ថែមថាមពលក្នុងកោសិកាជួយស្តារបំប៉នកោសិកាផ្សេងៗ ធ្វើអោយ 1 ថ្ងៃរបស់អ្នកអាចប្រើរាងកាយបានយ៉ាងពេញកំលាំង ជួយអោយបេះដូងរឹងមាំ សម្រួលតុល្យភាពប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ ដើម្បីថែទាំសុខភាពដ៏ល្អ

លេចធ្លោក្នុងរឿងការថែទាំកែវភ្នែក រួមបញ្ចូលគុណប្រយោជន៍សារធាតុចម្រាញ់ពីធម្មជាតិ
ដូចជា សារធាតុចម្រាញ់សេសាមីនពីល្ងខ្មៅ

ក្បាលអង្ករសំរូប អង្ករម្លិះ សារធាតុចម្រាញ់ពីបីលបឺរីនិងខូអែនសាយ ខ្យូថេន

លេចធ្លោក្នុងរឿងការថែទាំកែវភ្នែក រួមបញ្ចូលគុណប្រយោជន៍សារធាតុចម្រាញ់ពីធម្មជាតិ
ដូចជា សារធាតុចម្រាញ់សេសាមីនពីល្ងខ្មៅ

ក្បាលអង្ករសំរូប អង្ករម្លិះ សារធាតុចម្រាញ់ពីបីលបឺរីនិងខូអែនសាយ ខ្យូថេន

សារធាតុចម្រាញ់សេសាមីនច្រើនជាងរូបមន្តអែមម៉ូរាអូ 20 ដង ដើម្បីថែទាំសុខភាពដ៏ល្អ
ផលិតផលពីល្ងដែលមិនមែនប្រេងល្ង ការស្រាវជ្រាវសេសាមីនច្បាប់ដើមរបស់ថៃកម្មសិទ្ធបញ្ញាអន្តរជាតិ
ពានរង្វាន់ INTERNATIONAL INNOVATION AWARD 2017

សារធាតុចម្រាញ់សេសាមីនច្រើនជាងរូបមន្តអែមម៉ូរាអូ 20 ដង ដើម្បីថែទាំសុខភាពដ៏ល្អ
ផលិតផលពីល្ងដែលមិនមែនប្រេងល្ង ការស្រាវជ្រាវសេសាមីនច្បាប់ដើមរបស់ថៃកម្មសិទ្ធបញ្ញាអន្តរជាតិ
ពានរង្វាន់ INTERNATIONAL INNOVATION AWARD 2017

ការច្នៃប្រឌិតឈុតគ្រឿងដំណេកការពារបាក់តេរីបែបអចិន្រៃយ៍ ដោយបច្ចេកវិទ្យាណាណូ ស៊ីង គុណសម្បត្តិទប់ស្កាត់បាក់តេរីបានរហូត
ជួយអោយការគេងស្កប់់ស្កល់សប្បាយ ធ្វើអោយ 8 ម៉ោង ក្នុងការគេងលក់ ធ្វើអោយគុណភាពជីវិតរបស់អ្នកល្អប្រសើរឡើង

ការច្នៃប្រឌិតឈុតគ្រឿងដំណេកការពារបាក់តេរីបែបអចិន្រៃយ៍ ដោយបច្ចេកវិទ្យាណាណូ ស៊ីង គុណសម្បត្តិទប់ស្កាត់បាក់តេរីបានរហូត
ជួយអោយការគេងស្កប់់ស្កល់សប្បាយ ធ្វើអោយ 8 ម៉ោង ក្នុងការគេងលក់ ធ្វើអោយគុណភាពជីវិតរបស់អ្នកល្អប្រសើរឡើង

ផលិតផលច្នៃប្រឌិតគ្រឿងគេងការពារមេរោគបែបអចិន្រ្តៃយ៍ ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា Nano Sync
ដោយគុណសម្បត្តិការទប់ស្កាត់បាក់តេរីបានអចិន្រ្តៃយ៍ ជួយឱ្យគេងលក់ស្រួល ធ្វើអោយ 8 ម៉ោងនៃការគេងលក់ ធ្វើអោយ គុណភាពជីវិតរបស់អ្នកប្រសើរឡើង

ផលិតផលច្នៃប្រឌិតគ្រឿងគេងការពារមេរោគបែបអចិន្រ្តៃយ៍ ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា Nano Sync
ដោយគុណសម្បត្តិការទប់ស្កាត់បាក់តេរីបានអចិន្រ្តៃយ៍ ជួយឱ្យគេងលក់ស្រួល ធ្វើអោយ 8 ម៉ោងនៃការគេងលក់ ធ្វើអោយ គុណភាពជីវិតរបស់អ្នកប្រសើរឡើង

សម្បូរទៅដោយសារធាតុចម្រាញ់ធម្មជាតិ ដូចជា វិតាមីនស៊ី Nutra-C រូបមន្តចំពោះកម្មសិទ្ធបញ្ញាពី USA សារធាតុចម្រាញ់អៈសេរូឡាឆឺរី
សាធាតុចម្រាញ់ពីទទឹម ស៊ីត្រាសបៃអូហ្វ្លាអូណយសារធាតុចម្រាញ់ក្រមួនឃ្មុំបេតាក្លូខែននិងវិតាមីនរួមជាច្រើនប្រភេទ
ដើម្បីគុណប្រយោជន៍ដ៏ល្អរបស់សុខភាពនិងស្បែក

សម្បូរទៅដោយសារធាតុចម្រាញ់ធម្មជាតិ ដូចជា វិតាមីនស៊ី Nutra-C រូបមន្តចំពោះកម្មសិទ្ធបញ្ញាពី USA សារធាតុចម្រាញ់អៈសេរូឡាឆឺរី
សាធាតុចម្រាញ់ពីទទឹម ស៊ីត្រាសបៃអូហ្វ្លាអូណយសារធាតុចម្រាញ់ក្រមួនឃ្មុំបេតាក្លូខែននិងវិតាមីនរួមជាច្រើនប្រភេទ
ដើម្បីគុណប្រយោជន៍ដ៏ល្អរបស់សុខភាពនិងស្បែក

ការហ្វេប្រេស៊ីលពិតរសជាតិឆ្ងាញ់ល្អសម្រាប់សុខភាពមិនបណ្ដាលអោយធាត់ ដោយគុណប្រយោជន៍ពីសារធាតុចម្រាញ់ធម្មជាតិដែលធ្វើអោយសុខភាពល្អ ស្រស់ស្អាតជាប្រចាំ សារធាតុចម្រាញ់ពីក្រូចខែក ដំបងយក្ស សណ្ដែកសៀង និងសរសៃអាហារដែលមានប្រយោជន៍លើសុខភាព ជំរុញរាងកាយអោយស្វាហាប់ស្រស់ស្រាយ ល្អសម្រាប់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ ដុតបំផ្លាញនិងបន្ថយការសន្សំជាតិខ្លាញ់ បន្ថែមថាមពលដោយមិនធ្វើអោយធាត់បន្ថែមខ្លាញ់ល្អកម្ចាត់ខ្លាញ់មិនល្អសមជាមួយអ្នកស្រលាញ់ការបរិភោគកាហ្វេ តែមិនចង់ធាត់

ការហ្វេប្រេស៊ីលពិតរសជាតិឆ្ងាញ់ល្អសម្រាប់សុខភាពមិនបណ្ដាលអោយធាត់ ដោយគុណប្រយោជន៍ពីសារធាតុចម្រាញ់ធម្មជាតិដែលធ្វើអោយសុខភាពល្អ ស្រស់ស្អាតជាប្រចាំ សារធាតុចម្រាញ់ពីក្រូចខែក ដំបងយក្ស សណ្ដែកសៀង និងសរសៃអាហារដែលមានប្រយោជន៍លើសុខភាព ជំរុញរាងកាយអោយស្វាហាប់ស្រស់ស្រាយ ល្អសម្រាប់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ ដុតបំផ្លាញនិងបន្ថយការសន្សំជាតិខ្លាញ់ បន្ថែមថាមពលដោយមិនធ្វើអោយធាត់បន្ថែមខ្លាញ់ល្អកម្ចាត់ខ្លាញ់មិនល្អសមជាមួយអ្នកស្រលាញ់ការបរិភោគកាហ្វេ តែមិនចង់ធាត់

ផលិតផលអាហារបំប៉ន រួមគុណប្រយោជន៍សារធាតុអាហារ Super Food និងសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្ម 69 ប្រភេទ រួមបន្លែ ផ្លែឈើ សៈមុនផ្រៃ ខលឡាជេន ពីត្រី អាស៊ីតអាមីណូ វីតាមីន និងសារធាតុរ៉ែ

ដើម្បីសុខភាពនិងស្បែករលោងស្អាត បែបធម្មជាតិ

ផលិតផលអាហារបំប៉ន រួមគុណប្រយោជន៍សារធាតុអាហារ Super Food និងសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្ម 69 ប្រភេទ រួមបន្លែ ផ្លែឈើ សៈមុនផ្រៃ ខលឡាជេន ពីត្រី អាស៊ីតអាមីណូ វីតាមីន និងសារធាតុរ៉ែ

ដើម្បីសុខភាពនិងស្បែករលោងស្អាត បែបធម្មជាតិ

សារធាតុអាហារពីធម្មជាតិ មើលថែប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ ជាផលិតផលពីល្ងមិនមែនប្រេងល្ង ការស្រាវជ្រាវសេសាមីនច្បាប់ដើមដំបូងរបស់ថៃកម្មសិទ្ធបញ្ញាអន្តរជាតិ

សារធាតុអាហារពីធម្មជាតិ មើលថែប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ ជាផលិតផលពីល្ងមិនមែនប្រេងល្ង ការស្រាវជ្រាវសេសាមីនច្បាប់ដើមដំបូងរបស់ថៃកម្មសិទ្ធបញ្ញាអន្តរជាតិ

លេចធ្លោដោយសារធាតុខូអែនសាយខ្យូថេន បន្ថែមថាមពលក្នុងកោសិកាជួយស្តារបំប៉នកោសិកាផ្សេងៗ ធ្វើអោយ 1 ថ្ងៃរបស់អ្នកអាចប្រើរាងកាយបានយ៉ាងពេញកំលាំង ជួយអោយបេះដូងរឹងមាំ សម្រួលតុល្យភាពប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ ដើម្បីថែទាំសុខភាពដ៏ល្អ

លេចធ្លោដោយសារធាតុខូអែនសាយខ្យូថេន បន្ថែមថាមពលក្នុងកោសិកាជួយស្តារបំប៉នកោសិកាផ្សេងៗ ធ្វើអោយ 1 ថ្ងៃរបស់អ្នកអាចប្រើរាងកាយបានយ៉ាងពេញកំលាំង ជួយអោយបេះដូងរឹងមាំ សម្រួលតុល្យភាពប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ ដើម្បីថែទាំសុខភាពដ៏ល្អ

លេចធ្លោក្នុងរឿងការថែទាំកែវភ្នែក រួមបញ្ចូលគុណប្រយោជន៍សារធាតុចម្រាញ់ពីធម្មជាតិ
ដូចជា សារធាតុចម្រាញ់សេសាមីនពីល្ងខ្មៅ

ក្បាលអង្ករសំរូប អង្ករម្លិះ សារធាតុចម្រាញ់ពីបីលបឺរីនិងខូអែនសាយ ខ្យូថេន

លេចធ្លោក្នុងរឿងការថែទាំកែវភ្នែក រួមបញ្ចូលគុណប្រយោជន៍សារធាតុចម្រាញ់ពីធម្មជាតិ
ដូចជា សារធាតុចម្រាញ់សេសាមីនពីល្ងខ្មៅ

ក្បាលអង្ករសំរូប អង្ករម្លិះ សារធាតុចម្រាញ់ពីបីលបឺរីនិងខូអែនសាយ ខ្យូថេន

សារធាតុចម្រាញ់សេសាមីនច្រើនជាងរូបមន្តអែមម៉ូរាអូ 20 ដង ដើម្បីថែទាំសុខភាពដ៏ល្អ
ផលិតផលពីល្ងដែលមិនមែនប្រេងល្ង ការស្រាវជ្រាវសេសាមីនច្បាប់ដើមរបស់ថៃកម្មសិទ្ធបញ្ញាអន្តរជាតិ
ពានរង្វាន់ INTERNATIONAL INNOVATION AWARD 2017

សារធាតុចម្រាញ់សេសាមីនច្រើនជាងរូបមន្តអែមម៉ូរាអូ 20 ដង ដើម្បីថែទាំសុខភាពដ៏ល្អ
ផលិតផលពីល្ងដែលមិនមែនប្រេងល្ង ការស្រាវជ្រាវសេសាមីនច្បាប់ដើមរបស់ថៃកម្មសិទ្ធបញ្ញាអន្តរជាតិ
ពានរង្វាន់ INTERNATIONAL INNOVATION AWARD 2017

ការច្នៃប្រឌិតឈុតគ្រឿងដំណេកការពារបាក់តេរីបែបអចិន្រៃយ៍ ដោយបច្ចេកវិទ្យាណាណូ ស៊ីង គុណសម្បត្តិទប់ស្កាត់បាក់តេរីបានរហូត
ជួយអោយការគេងស្កប់់ស្កល់សប្បាយ ធ្វើអោយ 8 ម៉ោង ក្នុងការគេងលក់ ធ្វើអោយគុណភាពជីវិតរបស់អ្នកល្អប្រសើរឡើង

ការច្នៃប្រឌិតឈុតគ្រឿងដំណេកការពារបាក់តេរីបែបអចិន្រៃយ៍ ដោយបច្ចេកវិទ្យាណាណូ ស៊ីង គុណសម្បត្តិទប់ស្កាត់បាក់តេរីបានរហូត
ជួយអោយការគេងស្កប់់ស្កល់សប្បាយ ធ្វើអោយ 8 ម៉ោង ក្នុងការគេងលក់ ធ្វើអោយគុណភាពជីវិតរបស់អ្នកល្អប្រសើរឡើង

ផលិតផលច្នៃប្រឌិតគ្រឿងគេងការពារមេរោគបែបអចិន្រ្តៃយ៍ ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា Nano Sync
ដោយគុណសម្បត្តិការទប់ស្កាត់បាក់តេរីបានអចិន្រ្តៃយ៍ ជួយឱ្យគេងលក់ស្រួល ធ្វើអោយ 8 ម៉ោងនៃការគេងលក់ ធ្វើអោយ គុណភាពជីវិតរបស់អ្នកប្រសើរឡើង

ផលិតផលច្នៃប្រឌិតគ្រឿងគេងការពារមេរោគបែបអចិន្រ្តៃយ៍ ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា Nano Sync
ដោយគុណសម្បត្តិការទប់ស្កាត់បាក់តេរីបានអចិន្រ្តៃយ៍ ជួយឱ្យគេងលក់ស្រួល ធ្វើអោយ 8 ម៉ោងនៃការគេងលក់ ធ្វើអោយ គុណភាពជីវិតរបស់អ្នកប្រសើរឡើង

សម្បូរទៅដោយសារធាតុចម្រាញ់ធម្មជាតិ ដូចជា វិតាមីនស៊ី Nutra-C រូបមន្តចំពោះកម្មសិទ្ធបញ្ញាពី USA សារធាតុចម្រាញ់អៈសេរូឡាឆឺរី
សាធាតុចម្រាញ់ពីទទឹម ស៊ីត្រាសបៃអូហ្វ្លាអូណយសារធាតុចម្រាញ់ក្រមួនឃ្មុំបេតាក្លូខែននិងវិតាមីនរួមជាច្រើនប្រភេទ
ដើម្បីគុណប្រយោជន៍ដ៏ល្អរបស់សុខភាពនិងស្បែក

សម្បូរទៅដោយសារធាតុចម្រាញ់ធម្មជាតិ ដូចជា វិតាមីនស៊ី Nutra-C រូបមន្តចំពោះកម្មសិទ្ធបញ្ញាពី USA សារធាតុចម្រាញ់អៈសេរូឡាឆឺរី
សាធាតុចម្រាញ់ពីទទឹម ស៊ីត្រាសបៃអូហ្វ្លាអូណយសារធាតុចម្រាញ់ក្រមួនឃ្មុំបេតាក្លូខែននិងវិតាមីនរួមជាច្រើនប្រភេទ
ដើម្បីគុណប្រយោជន៍ដ៏ល្អរបស់សុខភាពនិងស្បែក

ការហ្វេប្រេស៊ីលពិតរសជាតិឆ្ងាញ់ល្អសម្រាប់សុខភាពមិនបណ្ដាលអោយធាត់ ដោយគុណប្រយោជន៍ពីសារធាតុចម្រាញ់ធម្មជាតិដែលធ្វើអោយសុខភាពល្អ ស្រស់ស្អាតជាប្រចាំ សារធាតុចម្រាញ់ពីក្រូចខែក ដំបងយក្ស សណ្ដែកសៀង និងសរសៃអាហារដែលមានប្រយោជន៍លើសុខភាព ជំរុញរាងកាយអោយស្វាហាប់ស្រស់ស្រាយ ល្អសម្រាប់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ ដុតបំផ្លាញនិងបន្ថយការសន្សំជាតិខ្លាញ់ បន្ថែមថាមពលដោយមិនធ្វើអោយធាត់បន្ថែមខ្លាញ់ល្អកម្ចាត់ខ្លាញ់មិនល្អសមជាមួយអ្នកស្រលាញ់ការបរិភោគកាហ្វេ តែមិនចង់ធាត់

ការហ្វេប្រេស៊ីលពិតរសជាតិឆ្ងាញ់ល្អសម្រាប់សុខភាពមិនបណ្ដាលអោយធាត់ ដោយគុណប្រយោជន៍ពីសារធាតុចម្រាញ់ធម្មជាតិដែលធ្វើអោយសុខភាពល្អ ស្រស់ស្អាតជាប្រចាំ សារធាតុចម្រាញ់ពីក្រូចខែក ដំបងយក្ស សណ្ដែកសៀង និងសរសៃអាហារដែលមានប្រយោជន៍លើសុខភាព ជំរុញរាងកាយអោយស្វាហាប់ស្រស់ស្រាយ ល្អសម្រាប់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ ដុតបំផ្លាញនិងបន្ថយការសន្សំជាតិខ្លាញ់ បន្ថែមថាមពលដោយមិនធ្វើអោយធាត់បន្ថែមខ្លាញ់ល្អកម្ចាត់ខ្លាញ់មិនល្អសមជាមួយអ្នកស្រលាញ់ការបរិភោគកាហ្វេ តែមិនចង់ធាត់

AIYARA PLANET

HALL OF FRAME

កិត្តិនាមដ៏កិត្តិយសបុគ្គលជោគជ័យ ទទួលបានគុណវឌ្ឍន៍នៅ អៃយ៉ារ៉ា ផ្លែនេត ចំកាត់

AIYARA PLANET

HALL OF FRAME

កិត្តិនាមដ៏កិត្តិយសបុគ្គលទទួលភាពជោគជ័យ គ្រងតំណែង អៃយ៉ារ៉ា ផ្លែនេត ចំកាត់

AIYARA PLANET

ឱកាសអាជីវកម្ម

បទពិសោធន៍ភាពជោគជ័យដែលច្រើនជាង
ជំនួញនៃការចែករំលែកសុខភាពនិងឱកាស

AIYARA PLANET

ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍