hatwo1638853455
hathree1641984071

“เรียนรู้และลงมือทำทันที ทำทุกที่ ทุกเวลา”

พรพิมล ตันประวัติ   BLUE STAR

จากเด็กสาวต่างจังหวัดเข้ามาเรียนในกรุงเทพ หลังจากเรียนจบก็เริ่มต้นชีวิตการทำงานด้วยการเป็นพนักงานประจำ จากนั้นก็ผันตัวมาทำธุรกิจส่วนตัว และแต่งงานมีครอบครัวจนกลายเป็นแม่บ้านที่ดูแลครอบครัวแบบเรียบง่าย แต่ในทางกลับกัน คุณพรพิมล ยังมีความฝันและมองเห็นศักยภาพของตัวเองที่ไม่ใช่ใช้เวลาไปกับการเป็นแม่บ้านดูแลเพียงสามีอย่างเดียว แต่เธอมองการณ์ไกลกว่านั้น เลยตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจกับไอยราแพลนเน็ต ซึ่งเป็นช่วงที่บริษัทเริ่มเปิดดำเนินการธุรกิจ นับเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและเป็นความโชคดีที่สุด เพราะไอยราในวันนี้สำหรับเธอคือแสงสว่างที่นำพาตัวเองและครอบครัวไปสู่การมีอิสรภาพของชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืน

ความสำเร็จที่ได้รับจากไอยราแพลนเนต คือ การมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนับเป็นการการันตีการอิสรภาพทั้งทางด้านการเงินได้อย่างแท้จริง และนอกจากการมีรายได้ที่มั่นคงแล้วสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ การได้รับการยอมรับ การมีชื่อเสียง การมีมิตรภาพที่ดี รวมถึงการได้ไปท่องเที่ยวในต่างประเทศกับไอยรา และที่ขาดไม่ได้ คือ การมีอิสรภาพการเงินและเวลาที่นับเป็นความภาคภูมิใจที่ไม่สามารถประเมินค่าได้

อย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ ขอแค่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ
และเปิดใจที่จะเรียนรู้และลงมือทำ ก็สามารถประสบความสำเร็จได้ที่นี่
“ไอยราแพลนเน็ต”