hatwo1641982836
hathree1641984071

"คนไม่สำเร็จมักจะรอให้พร้อม ส่วนคนสำเร็จมักจะลงมือทำทั้งๆ ที่ไม่พร้อม"

ดิฉัน พล จันลัก ปัจจุบันคุณวุฒิ  BLS

อดีตเป็นแม่บ้านดูแลลูกและสามี แต่ด้วยปัญหาสุขภาพทำให้ต้องไปโรงพยาบาลตรวจสุขภาพเป็นประจำ ซึ่งเป็นเหตุทำให้ดิฉันได้รู้จักกับบริษัทไอยรา และหลังจากที่ฉันศึกษาเกี่ยวกับบริษัทไอยรา พบว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงมีงานวิจัยที่ชัดเจน คณะผู้บริหารล้วนมีประสบการณ์และวิสัยทัศน์กว้างไกล ทำให้ฉันเชื่อมั่นในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นำไปใช้เพื่อดูแลสุขภาพ

หลังจากใช้จริงทำให้สุขภาพของดิฉันกลับมาดีขึ้นอีกครั้ง ไม่เพียงเท่านี้แต่ยังทำให้ฉันมีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจ มีรายได้ ชีวิตครอบครัวดีขึ้น แถมยังได้ท่องเที่ยวต่างประเทศฟรีในหลายประเทศสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนได้รับโอกาสที่ดีเช่นดิฉัน