hatwo1638853323
hathree1638853277

"ผิดหวังระหว่างทาง ดีกว่าผิดหวังระหว่างคิด"

ณัฏดาวรรณ จอมศักดิ์  EMERALD STAR

จุดเริ่มต้นของ คุณณัฏดาวรรณ คือ การทำธุรกิจส่วนตัวด้วยการเปิดร้านขายโทรศัพท์มือถือ 5 สาขาในเวลานั้นเธอไม่เคยมองธุรกิจเครือข่ายว่าเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างคนและสร้างรายได้เป็นหลัก แสนได้จริงๆ จนท้ายที่สุดจุดเปลี่ยนที่ทำให้เธอเปลี่ยนใจ และหันมาทำธุรกิจเครือข่ายอย่างจริงจัง คือ ตัวบริษัทไอยราฯ มุมมองของผู้บริหารทีมงาน และตัวสินค้า เพราะเธอค้นพบว่าไอยราแตกต่างจากเครือข่ายรายอื่นๆ การมีสินค้านวัตกรรม มีงานวิจัยรองรับ มีระบบแบบแผนการตลาดที่จ่ายได้จริง ตลอดจนมุมมองของการบริหารงานของผู้บริหาร ในการบริหารธุรกิจอย่างเป็นมืออาชีพ
หลังจากเปิดใจยอมรับธุรกิจเครือข่ายแล้ว คุณณัฏดาวรรณ ได้เผยเคล็ดลับของความสำเร็จ คือ เมื่อทำอะไรแล้วให้ตัดสินใจลงมือทำเรียนรู้ในระบบอย่างจริงจังแบบไม่มีข้อสงสัย จากนั้นศึกษาการทำงานในรูปแบบต่างๆอยู่เสมอ รวมไปถึงการใช้หัวใจในการทำงานร่วมกับทีมงาน ในส่วนของการส่งต่อความสำเร็จ คือ การแบ่งปันความจริงใจและความเป็นไปได้ในงานอาชีพเครือข่ายแบ่งปันวิธีการทำงานในรูปแบบต่างๆให้กับทีมงานและลงภาคสนามปฏิบัติอย่างจริงจัง
นอกเหนือจากเงินที่ได้รับเป็นรางวัลให้กับชีวิตแล้วเรายังได้รับมิตรภาพที่ดีจากผู้ร่วมธุรกิจได้มีโอกาสส่งต่อให้ชีพที่มีคุณค่าให้กับผู้คนสามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ที่สนใจเป็นจำนวนมากที่สำคัญคือการมีสภาพทางด้านเวลาต้องบอกว่าไอล่ะตอบโจทย์ความสำเร็จในทุกๆด้านจริงๆ

ทำทันทีที่ตัดสินใจ อดทนต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรค