hatwo1638853233
hathree1638853202

"คนเรา รวยได้ ถ้าใจมีฝัน ลงมือทำ เท่านั้น จึงสำเร็จ"

คุณธนภัทร – คุณสุรพล ชาวสูงเนิน EMERAL STAR

คุณค่าของธุรกิจไอยราแพลนเน็ต คือ
การทำให้คนรอบข้างรวมถึงผู้อื่นได้รับความสุข

ตลอดระยะเวลา 10 ปี เป็นบทพิสูจน์อย่างยิ่งใหญ่สำหรับเราทั้งคู่ในการเลือกทำธุรกิจเครือข่ายที่ชื่อว่าไอยราแพลนเน็ต จากชีวิตที่แสนธรรมดาของทั้งสองคนโดยทั้งสองเป็นลูกเกษตรกรหลังจบการศึกษาระดับ ปวช. ได้มาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเอกชน ย่านนิคมอุตสาหกรรมนวนครเป็นระยะเวลา 23 ปีก่อนจะเปลี่ยนอาชีพมาเป็นธุรกิจเครือข่ายอย่างเต็มรูปแบบจนถึงปัจจุบัน ภายหลังที่ได้เปิดใจยอมรับธุรกิจและได้ลงมือทำอย่างจริงจังกับไอยรา สิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด คือ การมีชีวิตที่ดีขึ้นมีอิสรภาพทางด้านการเงิน ด้านเวลา และการได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอย่างมีความสุข มีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศมากกว่า 15 ประเทศ เป็นชีวิตที่เกินความฝันจริงๆ ซึ่งหาจากที่ไหนไม่ได้ และที่สำคัญที่สุดคือ การที่เราได้มีโอกาสช่วยเหลือสังคม จากวันนั้นถึงวันนี้ สิ่งที่ได้เรียนรู้ คือ อาชีพนี้เป็นอาชีพที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้จริงๆ

ไอยราแพลนเน็ตกับชีวิตที่มาไกลเกินฝัน