hatwo1641980898
hathree1641984071

อย่ารอจนเราเก่งทุกอย่างจึงเริ่มทำ เราควรเริ่มทำจากไม่เก่งจนแก่งทุกอย่าง

คุณกง สุเมียน – คุณจู จันปูว

ดิฉัน Kong Soman และสามีของดิฉัน Chou Chanpov นักธุรกิจในไอยราดำรงตำแหน่ง BLS ในตำแหน่งที่ 11 ในบริษัท ฉันภูมิใจมากที่ได้เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับไอยรา ซึ่งทีมผู้บริหารมีความสามารถและวิสัยทัศน์และบริษัทมีระบบอัจฉริยะที่ ให้โอกาสทองในการเปลี่ยนแปลงชีวิตคนที่ไม่รู้อะไรมาบ้างก็จะไม่มีเวลาว่างและไม่แข็งแรงกลับมา ให้มามีสุขภาพแข็งแรง มีรายได้ดี พัฒนาความรู้ โดยเฉพาะมีโอกาส ได้รู้จักโลกใหม่ผ่านทริปต่างประเทศมากมายกับไอยราและขอขอบคุณ บริษัท ไอยราและส่งข้อความถึงเพื่อนร่วมชาติที่ไม่มีโอกาสเหมือนดิฉันและต้องการเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้โปรดเปิดใจ ร่วมกับไอยรา รับความสุข 100% ค่ะ