hatwo1638853578
hathree1641984071

"คุณภาพชีวิตอยู่ที่คุณภาพความคิด"

กรนภารัศมิ์ สิมมา – โกวิทย์ เหรียญทองBLUE STAR

“เหตุผลหลัก คือ ลูก” ด้วยความคิดที่อยากเห็นลูกทั้ง 2 คน มีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนกับคนอื่น แม้ว่าเราทั้งคู่จะไม่ชอบธุรกิจนี้เลยก็ตาม

สิ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการร่วมธุรกิจกับไอยรา คือ ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ลาออกจากงานประจำเพราะอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง และจะได้มีเวลาดูแลลูกๆ จึงตัดสินใจลาออกจากงานประจำโดยใช้เงินที่สะสมมาทั้งหมด ลงทุนทำธุรกิจของตัวเองและจากการจัดการบริหารงานที่ผิดพลาด ทำให้มีหนี้สินเพิ่มขึ้น 2-3 ล้านบาท

เมื่อได้เข้ามาทำธุรกิจกับไอยราอย่างจริงจัง ก็สัมผัสได้ว่าไอยราแตกต่างจากเครือข่ายรายอื่น คือ ที่นี่เปรียบเสมือนบ้านและครอบครัวไอยราคือแสงสว่าง ไอยราให้ชีวิตใหม่ เราได้รับสิ่งต่างๆมากมายที่ไม่เคยได้รับมาก่อน ทั้งการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น การมีความสุขที่เพิ่มพูนขึ้นในทุกๆวันระหว่างคนในครอบครัว คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนอย่างเห็นได้ชัด อย่างการได้ไปท่องเที่ยวในโลกกว้างที่ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ที่ดีให้กับชีวิต

คุณภาพชีวิตอยู่ที่คุณภาพความคิด
ให้ทำงานด้วยหัวใจ คิดเสมอว่าเรา คือ ผู้นำ
สิ่งสำคัญ คือ ความเสียสละ