ทำไมทำตำแหน่งได้แต่ไม่มีรายชื่อขึ้นรับตำแหน่ง / Award คืออะไร