คนที่ทานเจ ควรทาน Zix Pro หรือ Items Pro ในการเสริมโปรตีน