ข้อมูลบริษัท_EN

About us

Aiyara Planet
We are

“White direct-selling organization of innovation”

"Integrity, Value, and Sustainability."

"We are a white direct-selling organization of innovation"

Aiyara Planet is a white direct-selling organization of innovation. We conduct our business under a mission with a strong commitment to integrity, striving to create value and sustainable growth. We operate based on professional ethics along with the Aiyara organizational culture that drives unity. We are the white direct-selling business of the Thai people, providing the best opportunities for individuals who would like to establish their own businesses. We are registered with the Office of the Consumer Protection Board (OCPB) and our main office is located at 94 Naga Niwat 6 Alley, Naga Niwat Road, Ladprao Sub-district, Ladprao District, Bangkok 10230. We are a full-service membership office, distinguished by its modernity, prime location, and central position in the business district.

"We are a white direct-selling organization of innovation"

Aiyara Planet is a white direct-selling organization of innovation. We conduct our business under a mission with a strong commitment to integrity, striving to create value and sustainable growth. We operate based on professional ethics along with the Aiyara organizational culture that drives unity. We are the white direct-selling business of the Thai people, providing the best opportunities for individuals who would like to establish their own businesses. We are registered with the Office of the Consumer Protection Board (OCPB) and our main office is located at 94 Naga Niwat 6 Alley, Naga Niwat Road, Ladprao Sub-district, Ladprao District, Bangkok 10230. We are a full-service membership office, distinguished by its modernity, prime location, and central position in the business district.

Aiyara Planet steps into a century with stability and sustainability

equipped with 6 outstanding

and distinctive potentials.

Aiyara Planet steps into a century with stability and sustainability

equipped with 6 outstanding

01

White Original Brand

Operating the business with the vision of "White Direct-Selling" stepping into a century.

02

Innovative Organization

With a unique and outstanding innovative product

03

Resolute Management Team

Firmly upholding the culture of "Caring, Sharing, and Growing Together"

04

Successful Entrepreneurs

Real success stories with tangible outcomes. Everyone can achieve success in business, honors, and life rewards.

05

Developing Professional Entrepreneurs

Dedicated to developing professional entrepreneurs, expanding business and growth in the AEC market, especially Cambodia

06

Comprehensive Transformation Platform

Committed to transforming every dimension of the business and supporting entrepreneurs in the New Normal situation.

Aiyara Planet

is the business that creates possible

and best opportunities for everyone.

Aiyara Planet

is the business that creates possible and best opportunities for everyone.

EXECUTIVE TEAM

ดร.กัมปนาท บุญราศรี EN

EXECUTIVE TEAM

ดร.กัมปนาท บุญราศรี EN

EXECUTIVE TEAM

ดร.กัมปนาท บุญราศรี EN

EXECUTIVE TEAM

อ.ชาญวิทย์ เมธาชัยวุฒิ EN

EXECUTIVE TEAM

อ.ชาญวิทย์ เมธาชัยวุฒิ EN

EXECUTIVE TEAM

อ.ชาญวิทย์ เมธาชัยวุฒิ EN

EXECUTIVE TEAM

คุณเมย์ลดา บุญราศรี EN

EXECUTIVE TEAM

คุณเมย์ลดา บุญราศรี EN

EXECUTIVE TEAM

คุณเมย์ลดา บุญราศรี EN

EXECUTIVE TEAM

คุณนิกร ดุกสุกแก้ว EN

EXECUTIVE TEAM

คุณนิกร ดุกสุกแก้ว EN

EXECUTIVE TEAM

คุณนิกร ดุกสุกแก้ว EN

EXECUTIVE TEAM

คุณธีรชาติ บุญราศรี EN

EXECUTIVE TEAM

คุณธีรชาติ บุญราศรี EN

EXECUTIVE TEAM

คุณธีรชาติ บุญราศรี EN

รางวัลแห่งเกียรติยศ
และความภาคภูมิใจ

ไอยารา แพลนเน็ต สร้างมาตรฐานแห่งความเป็นเลิศในระดับสูงยิ่งในทุกแง่มุมธุรกิจ ตั้งแต่ระบบปฏิบัติการและเทคโนโลยีเพื่อการวางตลาดสินค้าและการสื่อสาร พันธสัญญาที่จะคงคุณภาพและความเป็นเลิศอยู่เสมอเป็นที่ยอมรับด้วยรางวัลอันทรงคุณค่ามากมาย และทำให้บริษัทพิชิตรางวัลในการแข่งขันใน
ระดับมืออาชีพมาครองมากมายตลอดหลายปีที่ผ่านมา

No data was found
No data was found