ตรวจสอบสินค้า_EN

AIYARA PLANET

ตรวจสอบสินค้า

วิธีใช้งาน กดปุ่ม 'ตรวจสอบ' เพื่อเริ่มตรวจสอบ

ทำไมต้องตรวจสอบสินค้า

เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ ไอยรา แพลนเน็ต ได้เติบโตและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากกว่า 9 ปี ภายใต้ช่องทางการจำหน่ายผ่านตัวแทนนักธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายขายตรง แต่เนื่องจากปัจจุบันสื่อออนไลน์ ได้มีการเติบโตสูงและเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้กลุ่มมิจฉาชีพนำผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานและเป็นสินค้าปลอมมาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคในสื่อต่างๆ

สินค้าที่ผิดปกติ

เช่น เว็บไซด์ ร้านค้าออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งสังเกตได้ว่า ผลิตภัณฑ์ไม่มีเลข QR Code อาจเป็นลักษณะแสร้งว่า “ตัด QR Code หน้ากล่องและในกล่อง” หรือติด QR Code ปลอมหรือผู้ขายมิได้แจ้งสมาชิกผู้จำหน่ายอิสระ ซึ่งเป็นตัวแทนที่ถูกต้องจากบริษัท 

หากพบสินค้าผิดกฎทำอย่างไร

ผู้บริโภค สามารถแจ้งเรื่องมายังน้องใส่ใจ บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต
ได้ที่หมายเลข 02 026 3555
หรือ E-mail : info@aiyara.co.th

ติดตามผลการดำเนินการตรวจสอบ

ติดตามผลได้ที่น้องใส่ใจ บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต
ได้ที่หมายเลข 02 026 3555
หรือ E-mail : info@aiyara.co.th

บทลงโทษ

บทลงโทษเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท