ประกาศสำคัญ

สินค้าที่โดนทำลายบรรจุภัณฑ์ (กรีด QR CODE) ติด QR CODE ปลอม และขายต่ำกว่าราคาที่บริษัทฯ กำหนด  ให้สันนิษฐานว่าเป็นสินค้า "ของปลอม"

หากบริโภคแล้ว เกิดผลข้างเคียงใดๆและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี เนื่องจากผลิตภัณฑ์ได้โดนกรีดทำลายบรรจุภัณฑ์

บริษัทฯ ขอแนะนำ ให้ลูกค้าทุกท่าน ซื้อผลิตภัณฑ์ของแท้ กับนักธุรกิจไอยราแพลนเน็ตที่ถูกต้องเท่านั้น 

  • Share :
บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด 2102/1 อาคารไอยเรศวร ซ.ลาดพร้าว 84 ถ.ลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310 ประเทศไทย
CALL CENTER :+66 (0) 2026 3555
FAX : +66 (0) 2514 3944
E-MAIL : info@aiyara.co.th
ติดตามไอยราแพลนเน็ตผ่านโซเชียล