รางวัล ระฆังทอง สาขานักพัฒนาองค์กรดีเด่น

มอบโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี