รางวัล บริษัทขายตรงยอดเยี่ยมแห่งปี

มอบโดย ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี