ข้อมูลบริษัท

เกี่ยวกับเรา

ไอยราแพลนเน็ต
เราคือ

“ธุรกิจขายตรงสีขาว องค์กรแห่งนวัตกรรม”

ก้าวสู่หนึ่งทศวรรษ อย่างมั่นคง ยั่งยืน

"เราคือธุรกิจขายตรงสีขาว องค์กรแห่งนวัตกรรม"

ไอยรา แพลนเน็ต เราคือ ธุรกิจขายตรงสีขาว องค์กรแห่งนวัตกรรม ดำเนินธุรกิจภายใต้พันธกิจที่ยึดมั่นความถูกต้อง มุ่งมั่นสร้างคุณค่า และเติบโตอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมทั้งวัฒนธรรมองค์กรไอยราที่ขับเคลื่อนเป็นหนึ่งเดียวกัน และเป็นธุรกิจขายตรงสีขาวของคนไทย พร้อมส่งมอบโอกาสที่ดีที่สุดให้กับทุกคน ที่อยากสร้างธุรกิจเป็นของตัวเอง และได้จดทะเบียนการดำเนินธุรกิจกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ 94 ซอยนาคนิวาส 6 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 เป็นสำนักงานบริการสมาชิกอย่างครบวงจร มีความโดดเด่น ทันสมัย

"เราคือธุรกิจขายตรงสีขาว องค์กรแห่งนวัตกรรม"

ไอยรา แพลนเน็ต เราคือ ธุรกิจขายตรงสีขาว องค์กรแห่งนวัตกรรม ดำเนินธุรกิจภายใต้พันธกิจที่ยึดมั่นความถูกต้อง มุ่งมั่นสร้างคุณค่า และเติบโตอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมทั้งวัฒนธรรมองค์กรไอยราที่ขับเคลื่อนเป็นหนึ่งเดียวกัน และเป็นธุรกิจขายตรงสีขาวของคนไทย พร้อมส่งมอบโอกาสที่ดีที่สุดให้กับทุกคน ที่อยากสร้างธุรกิจเป็นของตัวเอง และได้จดทะเบียนการดำเนินธุรกิจกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ 94 ซอยนาคนิวาส 6 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 เป็นสำนักงานบริการสมาชิกอย่างครบวงจร มีความโดดเด่น ทันสมัย

ไอยราแพลนเน็ต ก้าวสู่หนึ่งทศวรรษ อย่างมั่นคง ยั่งยืน

ด้วย 6 ศักยภาพที่โดดเด่น

และแตกต่าง

01

แบรนด์สีขาวต้นแบบ

ดำเนินธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์ “ธุรกิจขายตรงสีขาว” ก้าวสู่หนึ่งทศวรรษ

02

องค์กรแห่งนวัตกรรม

ด้วยผลิตภัณฑ์นวัตกรรมหนึ่งเดียว แตกต่างและโดดเด่น

03

ทีมผู้บริหารยึดมั่นอุดมการณ์

ยืนหยัดเคียงข้างสร้างวัฒนธรรม “ใส่ใจ แบ่งปัน เติบโตร่วมกัน”

04

นักธุรกิจประสบความสำเร็จจริง
มีผลลัพธ์ชัดเจน

ทุกคนสามารถสำเร็จได้ ทั้งด้านธุรกิจ เกียรติยศ และรางวัลชีวิต

05

มุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจมืออาชีพ

ขยายธุรกิจและเติบโตในตลาด AEC ประเทศกัมพูชา

06

มุ่งมั่นทรานฟอร์มทุกมิติธุรกิจ

พร้อมสนับสนุนนักธุรกิจในสถานการณ์ New Normal

ไอยราแพลนเน็ต

คือ ธุรกิจที่สร้างโอกาสที่เป็นไปได้

และเป็นโอกาสที่ดีที่สุด สำหรับทุกคน

ไอยราแพลนเน็ต

คือ ธุรกิจที่สร้างโอกาสที่เป็นไปได้

และเป็นโอกาสที่ดีที่สุด สำหรับทุกคน

EXECUTIVE TEAM

ดร.กัมปนาท บุญราศรี

ประธานกรรมการบริหาร

EXECUTIVE TEAM

ดร.กัมปนาท บุญราศรี

ประธานกรรมการบริหาร

EXECUTIVE TEAM

ดร.กัมปนาท บุญราศรี

ประธานกรรมการบริหาร

EXECUTIVE TEAM

อ.ชาญวิทย์ เมธาชัยวุฒิ

รองประธานกรรมการบริหาร

EXECUTIVE TEAM

อ.ชาญวิทย์ เมธาชัยวุฒิ

รองประธานกรรมการบริหาร

EXECUTIVE TEAM

อ.ชาญวิทย์ เมธาชัยวุฒิ

รองประธานกรรมการบริหาร

EXECUTIVE TEAM

คุณเมย์ลดา บุญราศรี

ผู้อำนวยการบริหารงานทั่วไป

EXECUTIVE TEAM

คุณเมย์ลดา บุญราศรี

ผู้อำนวยการบริหารงานทั่วไป

EXECUTIVE TEAM

คุณเมย์ลดา บุญราศรี

ผู้อำนวยการบริหารงานทั่วไป

EXECUTIVE TEAM

คุณนิกร ดุกสุกแก้ว

ผู้อำนวยการบริหารงานทั่วไปประเทศกัมพูชา

EXECUTIVE TEAM

คุณนิกร ดุกสุกแก้ว

ผู้อำนวยการบริหารงานทั่วไปประเทศกัมพูชา

EXECUTIVE TEAM

คุณนิกร ดุกสุกแก้ว

ผู้อำนวยการบริหารงานทั่วไปประเทศกัมพูชา

EXECUTIVE TEAM

คุณธีรชาติ บุญราศรี

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

EXECUTIVE TEAM

คุณธีรชาติ บุญราศรี

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

EXECUTIVE TEAM

คุณธีรชาติ บุญราศรี

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

EXECUTIVE TEAM

คุณกิตติศักดิ์ บุญราศรี

ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ

EXECUTIVE TEAM

คุณกิตติศักดิ์ บุญราศรี

ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ

EXECUTIVE TEAM

คุณกิตติศักดิ์ บุญราศรี

ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ

รางวัลแห่งเกียรติยศ
และความภาคภูมิใจ

ไอยรา แพลนเน็ต สร้างมาตรฐานแห่งความเป็นเลิศในระดับสูงยิ่งในทุกแง่มุมธุรกิจ ตั้งแต่ระบบปฏิบัติการและเทคโนโลยีเพื่อการวางตลาดสินค้าและการสื่อสาร พันธสัญญาที่จะคงคุณภาพและความเป็นเลิศอยู่เสมอเป็นที่ยอมรับด้วยรางวัลอันทรงคุณค่ามากมาย และทำให้บริษัทพิชิตรางวัลในการแข่งขันใน
ระดับมืออาชีพมาครองมากมายตลอดหลายปีที่ผ่านมา

รางวัล GOLD AWARD

VITAMIN CX PLUS ได้รับรางวัล GOLD AWARD INTERNATIONAL INVENTION AND TRADE EXPO LONDON 2022

รางวัล GOLD AWARD

AIMMURA-19 ได้รับรางวัล GOLD AWARD INTERNATIONAL INVENTION AND TRADE EXPO LONDON 2022

International Innovation Award 2019

ผลิตภัณฑ์แคชชูวี่ รับรางวัล สุดยอดนวัตกรรมระดับนานาชาติ จากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Enterprise Asia ประเทศสิงคโปร์

International Innovation Award 2017

ผลิตภัณฑ์ Aimmura-X รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมระดับนานาชาติจากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Enterprise Asia เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

รางวัล บุคคลคุณภาพ

มอบโดย มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

รางวัล THAILAND SMART AWARD

สาขา บริษัทยึดหลักธรรมาภิบาลการบริหารดีเด่น 

รางวัล นักบริหารดีเด่น

มอบโดย รองนายกรัฐมนตรี

รางวัล สิงห์ทอง ผู้บริหารและนักพัฒนาองกรดีเด่นแห่งปี

มอบโดย สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก

รางวัล CEO THAILANE AWARD

มอบโดย ฯพณฯ องคมนตรี

รางวัล ระฆังทอง สาขานักพัฒนาองค์กรดีเด่น

มอบโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

รางวัล บุคคลตัวอย่าง คนดีศรีสยาม

มอบโดย สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก

รางวัล บริษัทขายตรงยอดเยี่ยมแห่งปี

มอบโดย ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี

รางวัล บริษัทเครือข่ายดาวรุ่ง

จาก นายกรัฐมนตรี โดย นายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่ง ประเทศไทย

รางวัล GOLD AWARD

รางวัล GOLD AWARD

International Innovation Award 2019

International Innovation Award 2017

รางวัล บุคคลคุณภาพ

รางวัล THAILAND SMART AWARD

รางวัล นักบริหารดีเด่น

รางวัล สิงห์ทอง ผู้บริหารและนักพัฒนาองกรดีเด่นแห่งปี

รางวัล CEO THAILANE AWARD

รางวัล ระฆังทอง สาขานักพัฒนาองค์กรดีเด่น

รางวัล บุคคลตัวอย่าง คนดีศรีสยาม

รางวัล บริษัทขายตรงยอดเยี่ยมแห่งปี

รางวัล บริษัทเครือข่ายดาวรุ่ง